Transports

Kur strādājam / Transports / Dzelzceļi /

Lokācijas plānojums

Dzelzceļš ir dārga inženierbūve, kuras novietojums ir jāplāno pēc iespējas pa taisnāku un lēzenāku apvidu. Perspektīvu dzelzceļa trašu plānošanai jāņem vērā apdzīvoto vietu novietojums, reljefs un hidrogrāfija.

Pirms projektu izstrādes nepieciešama ģeoloģiskā izpēte un perspektīvais 3D plāns , kā arī jāveic trases variantu modelēšanas un novērtēšanas darbus, ņemot vērā ietekmi uz vidi, būvniecības un izmantošanas izmaksas.

Finland_LIDAR_metrum