Transports

Kur strādājam / Transports / Dzelzceļi /

Optimālais apjomu plānojums

Pirms dzelzceļa projektēšanas ir nepieciešama datu vākšana par apvidu - dažāda veida ģeogrāfiskie dati (tai skaitā reljefa), meteoroloģiskie dati un citi, kuru esamība ievieš korekcijas dzelzceļa izbūvē un ekspluatācijā. Precīzus reljefa datus iegūst veicot apvidus uzmērīšanu, ko ātri var izdarīt izmantojot lāzerskenēšanas metodi šaurā joslā. No iegūtās informācijas tiek izveidota precīza apvidus topogrāfija un virsmas 3D modelis sliežu ceļiem un tuvākajam apvidum - aizsargjoslas ietvaros. Turpat, meteoroloģiskos datus iegūst ilgstošos novērojumos.

Mūsu uzņēmums veic aerolāzerskenēšanu un aerofotografēšanu, kā arī izgatavo apvidus un reljefa 3D modeļus tieši dzelzceļu plānošanai.

dzelcela_topografija_metrum