Transports

Kur strādājam / Transports / Dzelzceļi /

Uzmērīšana un kontrole

Dzelzceļu pamatoti uzskata par lētāko un ātrāko pārvietošanās līdzekli, jo tas iet pa iespējami taisnāko maršrutu un dēļ novietojuma spēj uzņemt pietiekamu ātrumu. Taču dzelzceļš ir dārga inženierbūve, kuras novietojums ir jāplāno pēc iespējas pa taisnāku un lēzenāku apvidu.

Perspektīvu dzelzceļa trašu plānošanai jāņem vērā apdzīvoto vietu novietojums, reljefs un hidrogrāfija. Tāpat pirms projektu izstrādes nepieciešams topogrāfiskais plāns un jāveic trases novērtēšanas darbus, ņemot vērā ietekmi uz vidi, būvniecības izmaksas un apsaimniekošanas izmaksas.

Metrum teritorijas plānotāji veic visa veida plānošanas darbus un mērnieki visa veida instrumentālus uzmērīšanas darbus, kurus apvienojot tiek izveidots optimāls dzelzceļa trases plānojums.

dzelzcela_orto