Transports

Kur strādājam / Transports /

Lidostas

Lidostu ēkas, skrejceļi un citas būves ir stratēģiski svarīgas. Tām ir augstas starptautiskās kvalitātes prasības, lai nodrošinātu to ilgu kalpošanu un drošību. Prasības nosaka Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO).

Būvju uzmērījumi tiek veikti instrumentāli gan projektēšanas, gan būvniecības, gan arī ekspluatācijas laikā, veicot kontroles mērījumus. ICAO arī nosaka prasības, pēc kurām jāsagatavo informācija par lidojumu maršrutu un lidojumu kartes sastādīšanu, tās nepārtrauktu aktualizēšanu un vizuālo lidojumu kartes sagatavošanu.

Metrum izgatavo lidostu apkārtnes 3D apvidus modeļus un veic instrumentālu šķēršļu uzmērīšanu, kā arī nodrošina pilna cikla lidostas plānojumu.

> Lidostu izveides plānojums