Transports

Kur strādājam / Transports / Ostas /

Piekrastes erozijas un smilšu sanesu monitorings

Piekrastes monitoringa mērķis ir noskaidrot ģeoloģiskos procesus, sanesas un krasta mainīguma tendences telpā un laikā. Monitoringa rezultātā var novērtēt krasta erozijas procesa nozīmi paaugstinātās riska joslās, un savlaicīgi noteikt jaunas riska joslas. Tāpat tiek kontrolētas krasta joslas lokālās izmaiņas ostu un citu hidrotehnisku būvju ietekmē.

Monitoringu veic izmantojot tālizpētes metodes – lāzerskenēšanu un aerofotografēšanu, kuru datus izmanto virsmas 3D modeļu izveidošanā.  Ar aerofotogrāfiju palīdzību, kas iegūtas dažādos laika posmos, tiek salīdzinātas un noteikts attālums, par cik krasta josla atkāpusies. Pēc tam ar speciālu programmatūru palīdzību var noteikt zaudēto vai iegūto smilšu tilpumu.

Monitoringa rezultātus izmanto teritorijas plānošanā , ostu attīstības izveidē un infrastruktūras objektu būvniecībā.

costal_erosion_and_sand_drift_monitoring_small