Vide

Kur strādājam / Vide / Dabas resursi /

Aizsargājamo dabas teritoriju monitorings

Aizsargājamās dabas teritorijās bieži ir noteikti dažādi liegumi, kas ierobežo cilvēku darbību. Aizsargājamo dabas teritoriju monitoringā tiek konstatētas cilvēku un dabas parādību radītas izmaiņas – būvniecība, zemes apjomu, reljefa izmaiņas, veģetācijas izmaiņas, teritoriju piesārņojumi, kaitēkļu izplatība u.c. Iegūtais rezultāts ir ļoti daudzpusīgs un pamatojoties uz to, tiek veikti aizsardzības, novēršanas un sodīšanas pasākumi.

Dažādos laikos iegūti dati tiek salīdzināti un konstatētas izmaiņas. Kopējā to teritorija ir ļoti apjomīga un to monitorings tiek veikts teritorijas apstaigājot vai pārlidojot un nofotografējot, skenējot.  Mēs veicam teritoriju aerofotografēšanu un lāzerskenēšanu izmantojot Metrum īpašumā esošo lidmašīnu. Iegūtos datus apstrādājot ar speciālu programmatūra var secināt par biotopu, veģetācijas vai citām izmaiņām.

metrum_intensitete