Vide

Kur strādājam / Vide / Dabas resursi /

Dabas katastrofu novērtējums un novēršanas pasākumi

Dabas katastrofās, piemēram, plūdi, meža ugunsgrēki, lietusgāzes, vētras, nepieciešama operatīva reakcija. Šādās situācijās nepieciešams arī komplekss skatījums uz notiekošo – aptvertās teritorijas plašums, iesaistītie cilvēki, iztērētie līdzekļi. Katra sadaļa ir būtiska rezultāta sasniegšanai, kas ir, pēc iespējas mazāki resursu, cilvēku un finansu zaudējumi.

Situācijas novēršanas un novērtēšanas vajadzībām tiek apstrādāta telpiskā informācija, kas iegūta veicot aerofotografēšanu un vizuālus novērojumus. Datus apkopo un apstrādā ar speciālas sistēmas palīdzību. Rezultātus izmanto situācijas novērtēšanai, lēmumu pieņemšanai un ieteikumu izstrādei. 

Mūsu rīcībā ir lidmašīna, ar kuras palīdzību veic aerofotografēšanu un lāzerskenēšanu. Tāpat ĢIS speciālisti izstrādā datu apstrādes un analīzes sistēmu uzskatāmai lēmumu pieņemšanai.

metrum_volume_of_water_pollution_monitoring