Vide

Kur strādājam / Vide / Dabas resursi /

Uzmērīšana un kartogrāfija

Dabas resursu monitoringa un uzraudzības īstenošanai ir nepieciešami precīzi apvidus un situācijas dati, lai novērojumi tiktu salīdzināti un analizēti laika griezumā. Salīdzināmi lielumi ir laika gaitā veikti teritorijas uzmērījumi un attēlojumi plānos un kartēs. Instrumentālie uzmērījumi un mērījumi no gaisa sniedz precīzu informāciju par teritorijas attīstību un tās tendencēm. Šie dati ir precīzi un piesaistīti noteiktai koordinātu sistēmai, tāpēc to attēlojumu kartogrāfiskajā materiālā var izmantot salīdzināšanai un analīzei.

SIA Metrum veic teritoriju topogrāfisko uzmērīšanu gan instrumentāli, gan izmantojot lāzerskenēšanas metodes. Izgatavojam kartogrāfisko materiālu gan digitālā, gan izdrukas formā.

surveying_and_cartography_metrum