Vide

Kur strādājam / Vide /

Lauki

Lauksaimniecības vajadzībām, par pamatu izmantojot teritorijas ortofotokarti, uz kuras modelēti ar lāzerskenēšanas palīdzību iegūti 3D dati, iespējams veikt augsnes kartēšanu, pļavu un lauksaimniecības zemju biotopu un sugu, kā arī vides stāvokļa bioindikācijas monitoringu (nezināmas izcelsmes vides stresa kartēšanu), kā arī risināt daudzus citus uzdevumus, kur nepieciešama aktuāla ģeotelpiskā informācija.

Lauku izpētes un attīstības nozarē veicam darbus:

>> Lauksaimniecības zemju un kultūru monitorings

>>  Augsnes erozijas monitorings

>>  Augsnes mitruma noteikšana no gaisa

>> Teritoriju un robežu uzmērījumi

>> Teritoriju plānošana

>> Apvienošana un dalīšana

>> Novērtēšana