Vide

Kur strādājam / Vide / Lauki /

Augsnes erozijas monitorings

Zemes virskārtu klāj augsne, kurai laika gaitā ir tendence nolietoties un zaudēt tās auglīgās īpašības. Lai novērstu vērtīgu zemju nolietošanos, jāveic augsnes erozijas monitorings. To veic nosakot augsnē esošo minerālvielu daudzumu un mitrumu.

Ar lāzerskenēšanas metodēm, savietojot tās ar saistītiem palīgmateriāliem (digitālie, multispektrālie un termālie attēli) tiek iegūti dati, kas attēlo augsnes erozijas pakāpi (minerālvielu, mitruma daudzumu). Veicam lāzerskenēšanu, aerofotografēšanu un iegūto punktu mākoņu un attēlu apstrādi ar speciālu programmatūru.

Lauksaimniec__bas_monitorings_metrum_3