Vide

Kur strādājam / Vide / Lauki /

Augsnes mitruma noteikšana

Viens no zemes vērtības rādītājiem ir tās augsnes mitruma pakāpe.

Mitruma pakāpi var noteikt apsekojot zemes vienību vai arī izmantojot aerofotogrāfijas un lāzerskenēšanas metodi, kur iegūtos datus, kombinējot ar saistītiem palīgmateriāliem (digitālie, multispektrālie un termālie attēli), iegūst datus par augsnes mitrumu. Šos datus var izmantot zemes vērtības noteikšana, kā arī piemērotu audzējamo lauksaimniecības kultūru izvēlei.

Veicam lāzerskenēšanu, aerofotografēšanu un iegūto punktu mākoņu un attēlu apstrādi ar speciālu programmatūru.

metrum_agriculture_raps_2