Vide

Kur strādājam / Vide / Lauki /

Vērtības noteikšana

Lauksaimniecības zemju vērtību nepieciešams noteikt, ja īpašnieks vēlas pārdot savu zemi. Zemei nosaka tās patieso vērtību, kur ņem vērā tās auglību, platību un novietojumu. Tirgus vērtību nosaka ņemot vērā kadastra vērtību un attiecīgā brīža tirgus vērtību, par kādu pircēji ir gatavi iegādāties tāda veida zemes gabalu.

Mēs veicam zemes parametru noteikšanu (platība, auglība) un vērtības aprēķinus.Tāpat mūsu rīcībā ir lielākā datu bāze par īpašumu novērtējumiem Latvijā.

metrum agriculture raps 2_1