Vide

Kur strādājam / Vide /

Meži

Mežs ir resurss, kurš veidojas vairākus gadu desmitus, līdz sasniedz savu maksimālo vērtību un spēj radīt vislielāko peļņu. Lai no šī resursa iegūtu maksimālo iespējamo labumu, nepieciešami ieguldījumi tā attīstībā visdažādākos veidos.

Meža nozarē strādājam:

>> Meža monitorings

>> Meža ugunsgrēku novērtējums un aizsardzības programma

>> Zaudējumu apmēru definēšana

>> Meža inventarizācija

>> Tirgus vērtības noteikšana

>> Vadības konsultācijās

>> Attīstības plānošana

>> Meža iepirkumu un pārdošanas process