Vide

Kur strādājam / Vide / Meži /

Apsaimniekošana un konsultācijas

Meža apsaimniekošanu ierobežo likumdošana un tā nosaka, ka zemes īpašniekiem ir jārūpējas par mežaudzes veselību un tīrību. Tāpat, īpašnieks savā mežā nedrīkst veidot cirsmas nesaskaņojot tās ar atbilstošajām iestādēm.

Meža apsaimniekošanas konsultācijas palīdz meža īpašniekiem izsekot likumdošanas prasībām un pareizi apsaimniekot un izmantot meža resursus. Mēs sniedzam atbildes uz jautājumiem par mežu apsaimniekošanu un palīdzam izmantot Eiropas fondu programmas.

metrum___stand_the_market_value