Vide

Kur strādājam / Vide / Meži /

Meža un mežaudzes iepirkumi un plānošana

Meža un mežaudzes vērtības mērs ir tās kvalitāte. Pircējam ir būtiski saņemt par mežu vai mežaudzi vismazāko iespējamo summu, kas ir atbilstoša pirkuma īstajai vērtībai, bet pārdevējam ir būtiski saņemt vismaz atbilstošu summu par pārdoto mežu vai mežaudzi.

Visprecīzākos datus var iegūt meža inventarizācijas rezultātā, kur ir uzrādīta meža un mežaudzes vērtība. Veicam meža inventarizāciju un meža un mežaudze vērtības noteikšanu.

metrum_forest_25