Vide

Kur strādājam / Vide / Meži /

Mežu attīstības plānošana

Mežs ir resurss, kurš veidojas vairākus gadu desmitus, līdz sasniedz savu maksimālo vērtību un spēj radīt vislielāko peļņu. Lai no šī resursa iegūtu maksimālo iespējamo labumu, nepieciešami ieguldījumi tā attīstībā - apsaimniekošanā.

Gudra saimniekošana balstās uz mērķu noteikšanu, stratēģiska plāna izstrādi un realizāciju. Procesu balsta uz esošo informāciju par mežaudzes vērtību un tās potenciālu nākotnē sniegt maksimālu labumu tās īpašniekam. Mūsu uzņēmums, sadarbojoties ar īpašnieku, izstrādā meža attīstības plānus un sagatavo vides analīzei nepieciešamos datus (inventarizācija, uzmērījumi)  .

metrum_forest_survey