Vide

Kur strādājam / Vide / Meži /

Ugunsgrēku aizsardzība

Viens no lielākajiem meža kaitējuma izraisītājiem ir meža ugunsgrēki. Lai mazinātu to nodarīto ļaunumu jāveic pasākumu kopums, kas nodrošina ugunsgrēka riska zonu noteikšanu.

Vispirms ar aerofoto palīdzību nosaka apdraudētākās teritorijas, klasificējot tās pēc skuju un lapu koku īpatsvara. Pēc tam tiek aprēķināts un noteikts nepieciešamo aizsardzības pasākumu kopums. 

Procesa gaitā mēs veicam aerofotografēšanu no gaisa un ar speciālām programmām apstrādājam attēlus, lai tos izmantotu situācijas analīzei un nepieciešamo preventatīvo pasākumu plānošanai.

metrum_forest_fire