Vide

Kur strādājam / Vide / Meži /

Vērtības noteikšana

Meža zeme ir viens no visvērtīgākajiem zemes resursu veidiem, jo tās vērtību nosaka ne tikai zemes platība un novietojums, bet arī uz tās esošās mežaudzes kvalitāte un apjoms. Vērtību nosaka izmantojot meža inventarizācijas datus un apkopojot aktuālākās tirgus tendences. Sekojoši meža  zemes īpašnieks var izvērtēt savas iespējas un plānot turpmākās darbības, kā arī uzzināt mežaudzes šībrīža vērtību.

Mēs nodrošinām kompleksu vērtības noteikšanu sākot ar meža inventarizāciju un beidzot ar vērtības kalkulāciju saskaņā ar starptautiskiem standartiem.

metrum__fprice