Vide

Kur strādājam / Vide / Meži /

Zaudējumu noteikšana

Meža resursiem ir liela vērtība tautsaimniecībā, tāpēc svarīgi ir apzināt mežam nodarīto kaitējumu un zaudējumus. Meža platība un vērtība samazinās gan meža ugunsgrēku, vētru postījumu un kaitēkļu darbības rezultātā, gan veicot to izciršanu.

Zaudējumu apmērus definē apstrādājot lāzerskenēšanas un aerofotografēšanas datus. Pēc lāzerskenera datiem var noteikt invazīvu (bojātu) teritoriju apjomu. Pēc aerofoto datiem nosaka fiziski zaudēto teritoriju platības. Rezultātā iegūto informāciju izmanto zaudējumu teritoriālai, fiziskai un finansiālai aprēķināšanai.

Metrum veic aerofotografēšanu, lāzerskenēšanu un ar speciālas programmatūras palīdzību arī datu apstrādi, lai precīzi noteiktu zaudējumu apmērus.

metrum__define_the_extent_of_damage