Vide

Kur strādājam / Vide / Ūdens /

Jūras un upju krasta erozijas monitorings

Teritorijās pie upēm, jūrām un okeāniem ik gadus tiek zaudētas teritorijas krastu noskalošanas rezultātā. Piekrastes monitorings nepieciešams, lai novērtētu un prognozētu zaudētās platības un vides objektus, zaudēto smilšu un mežu apjomu vienlaidus pa visu teritoriju. Līdz ar to jūras krasta erozijas procesu izpēte ir īpaši svarīga piekrastes attīstības plānošanā un vides aizsardzībā.

Ilglaicīgi pētījumi ļauj izprast un kontrolēt krasta erozijas tendences un savlaicīgi noteikt riska vietas. Tāpat, monitoringa dati ir vajadzīgi, lai kontrolētu krasta joslu lokālās izmaiņas dabisko procesu rezultātā, tur esošo ostu un citu hidrotehnisko būvju ietekmi, kā arī kontrolētu rekreācijā nozīmogo kvalitatīvo dabas resursu – smilšaino pludmaļu un priekškāpu joslas fizisko stāvokli un izmaiņas laika gaitā.

Monitoringa realizēšanai izmanto ortofoto datus un reljefa 3D modeli. Ar šādu metodi dati par piekrastes eroziju tiek iegūti ātrāk un precīzāk pa visu teritoriju.

metrum_krasta_erozija