Mērniecība

SAKĀRTO SAVAS ZEMES ROBEŽAS KOPĀ AR METRUM!

Zvani pa bezmaksas tālruni 8000 8100, uzzini vairāk un piesaki pakalpojumu!

Vadošais Latvijas mērniecības pakalpojumu sniedzējs Metrum piedāvā pilnu zemes mērniecības pakalpojumu klāstu privātpersonām. Šos darbus veic sertificēti uzņēmuma speciālisti visā Latvijas teritorijā:

  • zemes robežu uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu;
  • īpašuma robežzīmju un kupicu atjaunošanu;
  • zemes īpašuma sadalīšanu tā pārdošanas vai kopīpašuma sadalīšanas gadījumā;
  • zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes sadalīšanai, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizēšanu izmaiņu gadījumā zemes gabalā;
  • plānu izgatavošanu zemes nomas gadījumā;
  • meža zemju transformācijas plānu izgatavošanu, topogrāfisko uzmērīšanu būvniecības un projektēšanas vajadzībām;
  • būvasu nospraušanu;
  • izpildmērījumu veikšanu būves nodošanai ekspluatācijā.