Digitālās informācijas sistēmas

Pakalpojumi / Digitālās informācijas sistēmas /

3D virsmas modeļi

Izgatavojam 3D virsmas modeļus, kas ir ar lāzerskenēšanas palīdzību iegūti un ar speciālu programmatūru apstrādāti dati, kas digitālā veidā sniedz informāciju par zemes virsmas reljefu, gan visiem uz zemes virsmas esošajiem objektiem – galvenokārt būvēm un veģetāciju.

Viens no šo datu vizualizēšanas paņēmieniem datorā ir – dažādos augstumos esošo punktu attēlošana ar dažādām krāsām. Var veikt datu automātisku klasifikāciju, iedalot tos dažādās apvidus objektu klasēs – zemes virsma, būves, augstā veģetācija (koki un krūmi) un citi punkti, kas neatrodas uz zemes virsmas. Arī šajā gadījumā dažādu objektu klašu punktiem var izmantot dažādas krāsas punktus.

metrumgroup_reljefa_3D_modelis_text