Digitālās informācijas sistēmas

Pakalpojumi / Digitālās informācijas sistēmas /

Aerofotogrāfijas

Aerofotoattēls ir digitāla fotogrāfija no gaisa - transformēta uz noteiktu plakni, bez papildu apstrādes un bez piesaistes ģeodēzisko koordinātu sistēmai. Atkarībā no pasūtītājam nepieciešamo datu specifikas aerofotoattēls iegūstams dažādā izšķirtspējā ar pikseļu izmēru, sākot no 5 - 70cm, dažādā spektra zonā - melnbaltā, krāsainā vai infrasarkanā, kā arī aptverot noteikta apjoma teritoriju.

Kā atsevišķs produkts, kas netiek kombinēts ar citiem fotogrammetrijas produktiem, aerofotoattēls izmantojams situācijās, kad pasūtītāja mērķis nav saistīts ar mērniecības datu iegūšanu, bet tikai kādu faktu, piemēram, nelikumīgas apbūves konstatāciju.

Veicam aerofotografēšanu ar liela formāta digitālu aerofoto kameru no lidmašīnas. Šāds pakalpojums nepieciešam, ja no digitālajiem datiem plānots izgatavot kādu no fotogrammetriskajiem produktiem - ortofoto vai topogrāfisko plānu. Attēlus var izmantot arī kā papildmateriālu, izgatavojot digitālos apvidus modeļus un 3D modeļus.

ortofoto_metrum_services