Digitālās informācijas sistēmas

Pakalpojumi / Digitālās informācijas sistēmas /

Ģeotelpiskie risinājumi

Modernā plānošanas procesā pamatā ir precīzi digitālie dati, kas atļauj ātri un efektīvi veikt nepieciešamos aprēķinus. Mēs piedāvājam lietošanai gatavus risinājumus:

> Lidostu šķēršļu karte

> Plūdu modelēšana

> Vēja parku novietojuma analīze un datu sagatavošana

> Jūras un upju krasta erozijas monitorings

> Elektrotīklu monitorings