Digitālās informācijas sistēmas

Pakalpojumi / Digitālās informācijas sistēmas / Ģeotelpiskie risinājumi /

Elektrotīklu monitorings

Realizējam  termo skenēšanu, nosakot elektrības noplūdes vietas un aprēķinot zaudējumus, kas veidojas noplūdes rezuktātā.

Veicam aerolāzerskenēšanu šaurās joslās un no iegūtajiem datiem veidojam elektropārvades līniju 3D modeļus, pēc kuriem analizē vadu parabolisko izliekumu starp balstiem. Turpat, izmantojot speciālu programmatūru, aprēķinam nepieciešamo stigu platumus, augstumus un meža tilpumu.

Tāpat veicam elektropārvades līniju un ēku termo skenēšanu un ar ĢIS tehnoloģiju palīdzību datu apstrādē izgatavojam attēlus, kur infrasarkanu staru dati pārvērsti cilvēka acij redzamā gaismā. Attēlus izmanto termoregulācijas un siltuma noplūdes novērtēšanai , kā arī siltināšanas plānu sastādīšanai.

Augstsprieguma_liniju_modelesana_un_monitorings__metrumgroup