Digitālās informācijas sistēmas

Pakalpojumi / Digitālās informācijas sistēmas / Ģeotelpiskie risinājumi /

Jūras un upju krasta erozijas monitorings

Izmantojot krasta erozijas monitoringa datus iespējams novērtēt zaudētās platības un vides objektus, kā arī prognozēt krasta erozijas attīstību un riska zonas.

Veicam krasta erozijas monitoringu izmantojot tālizpētes metodes kopā ar ĢIS tehnoloģijām datu apstrādei. Turpat iegūstam precīzus reljefa datus 3D apvidus modeļa veidā veicot lāzerskenēšanu un aerofotografēšanu piekrastes teritorijā krasta joslas noteikšanai un aizsargjoslas izmaiņu kontrolēšanai laika gaitā.

costal_erosion_and_sand_drift_monitoring_small