Digitālās informācijas sistēmas

Pakalpojumi / Digitālās informācijas sistēmas / Ģeotelpiskie risinājumi /

Lidostu šķēršļu karte

Izmantojot lāzerskenēšanas metodi un ĢIS tehnoloģijām datu apstrādei nodrošinām Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas standartu izpildi par apvidus un šķēršļu datu sniegšanu elektroniskā veidā.Tiek izgatavotas lidostu teritorijas apvidus digitālās kartes, kas derīgas gan attīstības , gan tieši avioreisu trajektoriju izveidošanai.

Kartes izmanto un pasūta lidostas un lidostu apkalpojošas kompānijas, taču bieži tās izmanto arī aviokompānijas, kas veic piezemēšanos lidlaukos. Tajās attēlo lidostas gaisa zonu un šķēršļus lidostas apkārtnē. Datus izmanto aeronavigācijas drošībai un tie noteiktā laika periodā ir jāatjauno.

Papildus pamatkartēm izgatavojam lidojumus apdraudošo šķēršļu karti, izmantojot apvidus 3D modeļus. "sajā gadījumā lidojumu karte paredzēta , lai lidmašīnas droši varētu veikt lidojumus zemos (līdz 600m augsti) un vidējos augstumos (līdz 2000m). 

Lidostas_skerlsu_kartesana_metrum_airport mapping_1