Digitālās informācijas sistēmas

Pakalpojumi / Digitālās informācijas sistēmas / Ģeotelpiskie risinājumi /

Plūdu modelēšana

Plūdu modeļus izmanto teritoriju attīstības plānu sagatavošanā, kā arī plūdu situāciju rīcības plānu izstrādē.

Izgatavojam 3D reljefa modeļus applūstošo teritoriju prognozēšanai un 3D apvidus modeļus potenciāli applūstošo objektu noteikšanai. Izmantojot lāzerskenēšanas metodi un ĢIS tehnoloģijas datu apstrādei iegūstam precīzus reljefa datus un savietojam tos ar aerofotodatiem.

Savietojot ar datiem par īpašumu vērtību, aprēķinātiem tilpumu apjomiem vai citiem datiem, varam dot precīzu ekonmisko pamatojumu nepieciešamajiem attīstības virzieniem.

Pludu_modelesana_metrum