Digitālās informācijas sistēmas

Pakalpojumi / Digitālās informācijas sistēmas /

Virsmu modeļi

Virsmas un reljefa modeļi ir uz lāzerskenēšanas bāzes sagatavoti produkti, kurus kā pamatmateriālus var tālāk izmantot ģeogrāfiskās informācijas apkopošanai, attēlošanai un prognozēšanai.

Pamatā virsmu modeļus izgatavo dažādu lielu attīstības projektu - tiltu, tuneļu, dzelzceļu, ceļu, ostu plānošanai. Tāpat neatsverami šī informācija ir nepieciečama plānojot komunikāciju tīklu apraides nosegumu, kā  arī optimālu vēja parku novietojuma aprēķiniem. 

3D_surface_model_and_3D_terrain_model_with_image