Fotogrammetrija

Pakalpojumi /

Fotogrammetrija

Fotogrammetrija ir zinātnes un tehnikas nozare, kas iegūst informāciju par Zemi, tās apkārtējo vidi un citiem fiziskiem objektiem un procesiem, veicot datu iegūšanu ar bezkontakta attēlu veidojošām un citām sensorām sistēmām un šo datu mērīšanu, analīzi un attēlojumu. Šī nozare pasaulē attīstās jau gadu desmitiem. Pēdējā desmitgadē tā ir ieguvusi jaunu elpu saistībā ar straujo digitālās fotogrammetrijas attīstību, kas vainagojās ar digitālo kameru un lāzerskenēšanas popularitāti pēdējos piecos gados.

Nepieciešamība pēc aerofoto materiāliem ir ļoti liela – tie nodrošina valsts kartogrāfijas, teritorijas plānošanas, lauku reģistrēšanas un citas vajadzības, tāpēc pēc tiem ir liels pieprasījums. Aerofotogrāfijas var izmantot arī:

· arheoloģijas

· hidroloģijas

· ģeogrāfijas

· ģeoloģijas un ģeomorfoloģijas

· augšņu zinātnes

· mežsaimniecības

· lauksaimniecības vajadzībām.

Aerofoto ir neaizstājams materiāls katastrofu seku likvidēšanā. Aerofotogrammetrijas metodes veiksmīgi var konkurēt arī ar mērniecības metodēm dažādu līnijveida inženierobjektu, piemēram, dzelzceļu, ceļu, elektrolīniju, sakaru līniju un gāzesvadu, kadastrālajā un topogrāfiskajā uzmērīšanā.

Metrum ir vienīgais privātuzņēmums Latvijā, kas piedāvā aerofotografēšanu ar liela formāta digitālo kameru un lāzerskenēšanu. Iegūtie dati tiek izmantoti ortofoto, topogrāfisko plānu, digitālo virsmas modeļu un 3D modeļu izveidē.