Kartēšana

Pakalpojumi /

Kartēšana

Piedāvājam uz servera bāzētus risinājumus dinamisku karšu, ģeogrāfisko datu un atribūtu informācijas un pakalpojumu izplatīšanai internetā vai intranetā. Iespējams veidot kvalitatīvas interaktīvās kartes, kas papildus ģeogrāfiskai informācijai ļauj publicēt atribūtu informāciju un metadatus.

Izmantojot ģeogrāfisko datu serverus, iespējama ne tikai karšu, bet arī organizācijas ģeogrāfisko datu izplatīšana klienta- servera režīmā. Tādejādi iespējams klientiem nodrošināt svaigāko ģeotelpisko informāciju.

Izgatavojam kartogrāfiskos materiālus teritoriju plānošanas vajadzībām:

- ortofotokartes;

- topogrāfiskās kartes;

- kadastra kartes;

- esošās izmantošanas kartes;

- plānotās (atļautās) izmantošanas kartes;

- interneta kartes.

metrum_mapping_text