Mērniecība un izpēte

Pakalpojumi /

Mērniecība un izpēte

Ģeoloģiskie mērījumi ir būtiski attīstījušies pateicoties modernajām tehnoloģijām. Mērījumi tiek veikti izmantojot ģeoloģiskas un topogrāfiskas metodes – tradicionālā mērniecība (zemes formu noteikšanai), urbumi (pazemes sastāva noteikšanai) un tālizpētes metodes – satelītattēli un aerofotogrāfijas. Tāpat tiek izmantoti arī lāzerskeneri un GPS.

Ģeoloģiskie mērījumi nepieciešami precīzai vides attēlošanai ģeoloģiskajās kartēs.  Tāpat tie ir ļoti būtiski būvniecības darbos, jo no ģeoloģiskajiem datiem ir atkarīgas gan būvniecības metodes, gan izmantotās tehnoloģijas un resursi.

Metrum veic zemes virsmas uzmērījumus ar tiešo mērīšanas metodi vai izmantojot aerolāzerskeneri, un dati tiek izmantoti visdažādākām vajadzībām.

> Mērniecība būvniecības laikā

> Lielu objektu topogrāfija

> Datu ieguve kartēšanai