Mērniecība un izpēte

Pakalpojumi / Mērniecība un izpēte /

Lielu objektu topogrāfija

Ar lielu pieredzi mēs sagatavojam topogrāfisko datus lieliem objektiem. Lielu objektu un lielu mērogu topogrāfijas izveidošanai izmantojam lāzerskenēšanas sniegtās iespējas.

Tāpat veicam topogrāfisko uzmērīšanu virszemes un apakšzemes apvidus objektiem - topogrāfiskos plānus 2 un 3 dimensijās, mērogos 1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000 digitālā un izdrukas formā.

Izmantojot aerofotoattēlus un veicot to stereodigitizēšanu (apvidus objektu izzīmēšanu), iespējams izgatavot liela mēroga topogrāfisko plānus. Tradicionāli šādu stereofotogrammetrijas metodi pielieto topogrāfisko plānu mērogā 1:2000 izgatavošanā apdzīvotām vietām. Kombinējot aerofotogrāfēšanas un lāzerskenēšanas produktus ar tradicionālajām ģeodēziskās uzmērīšanas metodēm topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām, var iegūt pietiekoši precīzus datus.

Šo metožu kombinēšana nodrošina ātru un kvalitatīvu topogrāfisko plānu izgatavošanu plašām teritorijām, piemēram, mežu, dzelzceļu, ceļu un lidostu teritorijām.

topography_of_large_objects_metrum