Teritorijas un attīstības plānošana

Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

Attīstības programmas

"Metrum" plānotāji un dažādu nozaru speciālisti palīdz pašvaldībām plānot teritorijas attīstību un izstrādā pašvaldības attīstības programmas, kurās tiek noteikti galvenie pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības rādītāji un tendences - iedzīvotāji, nodarbinātība, infrastruktūra, vide, transports, u.c.

Sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmuma speciālisti ne tikai piedāvā risinājumus attīstības programmu izstrādei, bet arī sniedz konsultācijas programmu metodiskā vadīšanā, atsevišķu daļu izstrādē un tematisko darba grupu vadīšanā.

Mūsdienīgas un progresīvas pašvaldības, kas izmanto stratēģisko plānošanu, var pašas kontrolēt savu likteni nākotnē, savukārt tās, kas to nedara, var tikai reaģēt uz mūžīgi mainīgo vidi.

Plānosim kopā!

AP