Teritorijas un attīstības plānošana

Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

Detālplānojumi

"Metrum" kvalificēti arhitekti - teritorijas plānotāji jau vairāk nekā 8 gadus palīdz sasniegt konkrētas teritorijas attīstības mērķus, nodrošinot detālplānojumu projektu vadību un izstrādi visa veida apbūves teritorijām.

Izstrādāto detālplānojumu kvalitāti uzņēmumā garantē laika gaitā gūtā pieredze - uzņēmums izstrādājis vairāk nekā 100 detālplānojumus, starp kuriem ir tādi projekti kā "Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma izstrāde" un "Piejūras maģistrāles un Ziemeļu šķērsojuma krustojumam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrāde" Rīgas pilsētā.

Ne mazāk svarīga kā uzņēmuma pieredze, ir arī uzņēmumā strādājošo arhitektu un teritorijas plānotāju personīgā pieredze plānošanas dokumentu izstrādē, un viņu redzējums par kvalitatīva detālplānojuma izstrādi un tās nozīmi konkrētas teritorijas attīstībā.

metrum_planning_detail_plans