Teritorijas un attīstības plānošana

Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

Ekspertu konsultācijas

Jau vairāk nekā astoņus gadus mūsu pieeja uzdevumiem nav mainījusies - mēs iedziļināmies jebkurā jautājumā, neatkarīgi no apjoma, laika un vietas. Klients var rēķināties, ka saņems visprofesionālākās atziņas un ieteikumus, kādas var saņemt no nozares speciālistiem.

Sniedzam konsultācijas un padomus teritorijas plānošanas jautājumos visos līmeņos, sākot ar nacionālo, reģionālo un pašvaldības teritoriju plānošanu, beidzot ar detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādi. Tāpat, iespējams iegūt informāciju, profesionālu viedokli, ieteikumus, kā un kādam nolūkam vislabāk īpašums izmantojams atbilstoši konkrētā pašvaldībā spēkā esošajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Vai arī izmantojot esošus aero datus, iegūt augstākās kvalitātes ortofoto kartes.

Lai ari kāds būtu jautājums, mūsu uzņēmums ir Jūsu rīcībā.

metrum_expert