Teritorijas un attīstības plānošana

Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

Infrastruktūras risinājumi

Vieni no sarežģītākajem uzdevumiem, ar kuriem jāsastopas, attīstot lielus objektus mūsdienu pilsētvidē, ir kompleksie risinājumi, kuros iesaistīts daudz institūciju un ieinteresēto pušu. Arī moderno tehnoloģiju straujā attīstība prasa ievērtēt jebkura objekta funkcionēšanu nākotnes apstāķļos.

Mūsu uzņēmums ir specializējies lielu un sarežģītu infarstruktūras objektu plānošanā un realizācijā. Sākot ar ūdensattīrīšanas iekārtām un beidzot ar lidostu plānojumu. Svarīgi, ka mēs varam garantēt profesionālu un uz pasaules pieredzi balstītu pieeju jebkuram no jautajumiem.

Lidostas_skerlsu_kartesana_metrum_airport_mapping