Teritorijas un attīstības plānošana

Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

Vēja parku novietojuma analīze

Attīstoties alternatīvās enerģijas veidiem, nepieciešams enerģijas avota optimāls novietnes plānojums. "Metrum" izpēta un plāno vēja parku iespējamās un izdevīgākās lokācijas vietas un attīstības iespējas. Tāpat profesionāli mūsu uzņemuma speciālisti gatavo ietekmes uz vidi novērtējumus plānoto vēja parku teritorijās un tuvākajā apkārtnē, kā arī apkopo, apstrādā un analizē vēja enerģijas ieguvei nepieciešamos datus.

Finland_LIDAR_metrum