Par Metrum /

Sociālā atbildība

Neatkarīgi no projekta vai nozares, kurā tiek veikts uzdevums, "Metrum" ar vislielāko uzmanību attiecas gan pret apkārtējo vidi, gan pret sociālajiem aspektiem. Jebkura darbība, neatkarīgi vai tā būtu robežplāna izveide, vai teritorijas plānojums, tiek veikta, ievērtējot ilgspējīgas attīstības principus.