Par Metrum /

Vīzija un misija

Vīzija:

Veidojam drošu, sakārtotu, ērtu un ekonomiski attīstītu vidi, lai var lepoties ar to, nododot nākamajām paaudzēm.

Misija:

Metrum ir risinājums, kad atrodoties nepārtrauktā attīstībā, sniedzam termiņā un kvalitātē pakalpojumus, kādus klients vēlas saņemt.

Vērtības:

  • Komanda – mēs atbalstam un palīdzam viens otram. Mūsu sadarbības partneri uztver Metrum kā vienu veselu.
  • Klients – mēs piepildām un mazliet pārsniedzam klienta sagaidāmo rezultātu.
  • Kvalitāte – mēs izpildām darbus, ievērojot termiņus, budžetu un kvalitāti.

metrum_geology_survey