Projekti /

Fotogrammetrija

Rīgas teritorijas reljefa trīsdimensiju modeļa izstrāde
Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma SIA „Metrum” 2010.gadā, izmantojot uzņēmuma specializēto lidmašīnu, veica Rīgas aerolāzerskenēšanu un sagatavoja pilsētas teritorijas reljefa trīsdimensiju modeli. 3D modelis izstrādāts projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” ietvaros
Kanāriju salu aerofotografēšana un lāzerskenēšana
„Metrum”, izmantojot uzņēmuma specializēto lidmašīnu, veica augstas izšķirtspējas aerofotografēšanas un zemes virsmas un reljefa aerolāzerskenēšanas darbus Kanāriju salu teritorijā 9000 kvadrātkilometru platībā.
Liepājas pilsētas reljefa un plūdu modelis
SIA Metrum ir noslēdzis darbu pie reljefa un plūdu modeļa Liepājas pilsētas teritorijai un piekļaujošai pilsētas teritorijai 60 km2 apjomā. (t.i. 6000 ha).
Veikta lāzerskenēšana Nigulas apkaimē WETLIVONIA ietvaros
Pēc datu iegūšanas izgatavots reljefa modelis, kas tiek izmantots konkrētās teritorijas liela mēroga kartēšanai un applūstošo teritoriju (robežu) noteikšanai.
Siretas upes baseina aerolāzerskenēšana un aerofotografēšana Rumānijā
2008.gadā „Metrum”, izmantojot uzņēmuma specializeto lidmašīnu, veica aerolāzerskenēšanas un aerofotografēšanas darbus Rumānijā Siretas upes baseinā un deviņu pilsētu teritorijā netālu no Moldovas un Ukrainas robežas 8500 kvadrātkilometru platībā.
Apbūves un krasta erozijas konstatācija Latvijas teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, fiksējot to ortofotokartēs 2007.-2008.gads.
2007. gada decembrī „Metrum”, izmantojot uzņēmuma lidmašīnu un speciālo aerofotografēšanas aparatūru, ir veicis lidojumus virs Rīgas līča un Baltijas jūras piekrastes zonas Latvijas teritorijā, apzinot jūras krasta erozijas apjomus un apbūves attīstību 300 metru kāpu aizsargjoslā.