Projekti /

Mērniecība

Topogrāfiskā uzmērīšana ūdenssaimniecību attīstībai
Pēc vairāku specializēto uzņēmumu pasūtījuma SIA „Metrum” 2008. un 2009.gadā dažādās Latvijas apdzīvotās vietās veica topogrāfisko uzmērīšanu ūdenssaimniecību attīstības un rekonstrukcijas projektu īstenošanas vajadzībām.
Valsts meža teritoriju kadastrālā uzmērīšana
Pēc VAS „Latvijas valsts meži” pasūtījuma SIA „Metrum” 2008. un 2009.gadā veica valstij piederošo meža teritoriju kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un pasūtītāja noteiktajām papildus prasībām.
Dzelzceļa topogrāfiskā uzmērīšana
Pēc VAS „Latvijas dzelzceļš” pasūtījuma SIA „Metrum” 2008.gadā veica vairāku dzelzceļa posmu 500 hektāru kopplatībā topogrāfisko uzmērīšanu dzelzceļa rekonstrukcijas un komunikāciju izbūves vajadzībām.
Somijas teritorijas, mežu un ceļu tīkla aerolāzerskenēšana
„Metrum”, izmantojot savu specializēto lidaparātu un programmatūru, veica aerolāzerskenēšanas darbus dažādos Somijas apgabalos vairāku starptautisku projektu ietvaros.
AS „Latvijas gāze” maģistrālo gāzesvadu tīkla un aizsargjoslas zonas digitālā uzmērīšana
Pēc AS „Latvijas gāze” pasūtījuma SIA „Metrum” 2008. un 2009.gadā veica „Latvijas gāzes” maģistrālo gāzesvadu tīkla un aizsargjoslas zonas digitālo uzmērīšanu trijos posmos: Rīga – Viļņa un Rīga – Panevēža 603 hektāru platībā, Rīga – Daugavpils 241,1 hektāra platībā, Rīga – Pleskava un Rīga – Izborska 1195 hektāru platībā.
Mežaparka vienotās teritorijas topogrāfiskā plāna izstrāde
Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma SIA „Metrum” 2008.gadā izstrādāja topogrāfisko plānu Mežaparka teritorijai 460 hektāru platībā.