Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

METRUM pēdējos piecos gados izstrādātās pašvaldību attīstības programmas:

Kokneses novada attīstības programma 2013.-2019. gadam

Pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_3208

Vaiņodes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_3432

Konsultāciju sniegšana Kandavas novada attīstības programmas 2017.-2023. gadam izstrādei

Pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9600