Meža koku audzes sugu noteikšanas metodika

Bieži vien ir nepieciešams salīdzinoši ātri uzzināt lielu meža platību stāvokli, ieskaitot koku sugu noteikšanu, to vecumu, vainagu apjomu un iespējamo izstrādes apjomu. Metrum ir izveidojis speciālu programmatūru, kas balstoties uz lazerskenēšanas datiem, var precīzi noteikt vajadzīgos lielumus šajās platībās. 

Tāpat ir iespējams precīzi noteikt bojāto, iznīcināto vai izcirsto meža audzes apjomu. 

metrum__define_the_extent_of_damage