Detālplānojuma izstrāde Saulkrastos

Dalīties sociālajos tīklos:

SIA “METRUM” ar Saulkrastu novada iepirkumu komisijas 2018.gada 8.novembra lēmumu Nr.SND2018/38 ieguva līguma slēgšanas tiesības ar Saulkrastu novada
domi par detālplānojuma izstrādi Saulkrastos, teritorijā no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top