METRUM INSTRUMENNTI
METRUM INSTRUMENNTI
METRUM INSTRUMENNTI
METRUM INSTRUMENNTI
METRUM INSTRUMENNTI
METRUM INSTRUMENNTI
METRUM INSTRUMENNTI
METRUM INSTRUMENNTI
METRUM INSTRUMENNTI
METRUM
KADASTRĀLĀ MĒRNIECĪBA

Sertificētu mērnieku pakalpojumi uzmērījumu veikšanā, plānu izstrādē iesniegšanai Valsts zemes dienestā.

METRUM
TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA

Sertificētu mērnieku pakalpojumi ēku projektēšanai, nodošanai ekspluatācijā

METRUM
INŽENIERĢEODĒZIJA

Būvniecības procesam -būvasu nospraušanas, būvniecības kontrole, ēku sienu taisnums, logu ailes uzmērīšana, konstrukciju izmēru dabā un būvniecības procesa laikā - koordināšu izlikšana, būvniekiem un īpašniekiem.

METRUM
IZPILDMĒRĪJUMI

Būvniecības procesa noslēgumam - būvniecības dokumentācija Būvvaldei, lai nodotu objektu ekspluatācijā- elektŗiba, gāze, žogs, kanalizācija, ūdensvads, ēkas pamati, ēkas augstums, būvtilpums.

METRUM
TERITORIJAS PLĀNOŠANA

Teritorijas plānojumi, lokālplānojumi, detālplānojumi, tematiskie plānojumi, attīstības stratēģijas un programmas, vides projekti, izpētes, konsultācijas teritoriju izmantošanai un attīstībai.

METRUM
ĢEOTELPISKĀ INFORMĀCIJA

Ortofoto, LIDAR dati, bildes no gaisa, atkritumu poligona, sāls kaudžu vai skaidu bēruma apjoms, Karjerā izvestā daudzuma apjoms. To visu uzmērīt, aprēķināt.

METRUM
IT SISTĒMAS UN PLATFORMAS

Pārvaldības ĢIS - savam īpašumiem, dārza apsaimniekošanas sistēmas, meža apsaimiekošanas sistēmas un dati, Lidostas karšu datu bāzes, Lidostas kartes.

METRUM

Topogrāfija projektētājiem BIM vidē, izpildmērījumi BIM vidē, ēkas skanēšana BIM, ēkas telpu plāns BIM. ĒKU 3D modeļi BIM. Būvniecības datu uzturēšana BIM.

METRUM
DATU ANALĪZE

Jebkuras ģeotelpiskās informācijas datu analīze, metodoloģijas izstrādi datu ievākšanai, analīzei, biznesa risinājumu projektēšana, konsultēšana, līdz pat biznesa plānu izstrādēm. Finanšu un ekonomiskās analīzes, izmantojot Ģeotelpisko informāciju.

previous arrow
next arrow
Shadow

METRUM - mērniecības, teritorijas plānošanas uzņēmums

newspaper, read, information

Mērniecība TOPOGRĀFIJA

Kadastrālā uzmērīšana/ Robežplāns/ Situācijas plāns/ Ģeodēziskie darbi/
Topogrāfijas plāns/ Izpildmērījums/ Zemes ierīcība /Apgrūtinājumi plāni/ Zemes sadale/ Būvniecībā būvasis/ Inženierģeodēzija/ Projektēšanai

LASĪT VAIRĀK>>>

Teritorijas plānošana

Teritorijas plānojumi/ ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas/ Teritorijas attīstības ieceres/ Lokālplānojumi/ Detālplānojumi/ Zemes ierīcības projekti

LASĪT VAIRĀK>>>

Ģeotelpiskie dati, IT

LIDAR/ AERO FOTO/ ORTO FOTO/ TELPU lāzerskanēšana/ Upju skanēšana un uzmērīšana/ Ēku digitālais modelis/ Augstuma modelis (DSM)/ Zemes augstuma modelis (DTM)/ Telpisko datu analīze

LASĪT VAIRĀK>>>

METRUM klientiem

METRUM esošiem un drīzumā arī topošo klientu pašapkalpošanās portāls. šobrīd iespēja sekot līdzi Pakalpojumu izpildēm, apmaksām. Klientiem šajā portālā tiek nodoti pakalpojumu izpildes dokumenti.

LASĪT VAIRĀK>>>

Scroll to Top