METRUM | skats nākotnē

METRUM veido drošu, sakārtotu, ērtu un ekonomiski attīstītu vidi, lai var lepoties ar to, nododot nākamajām paaudzēm. Mērķtiecīgi veicam savus uzdevumus, radot precīzus, uzticamus un drošus risinājumus ilgtermiņā, ievērojot dinamisku tehnoloģisko attīstību. Taču aiz tehnoloģiskāiem risinājumiem nezaudējam cilvēcīgas un cieņpilnas attiecības. 

Mūsu zīmols tirgū tiek atpazīts ar mūsu vērtībām, izpildot dotos solījumus. Darba izpildes caurspīdīgumu nodrošina mans.metrum.lv.

Rīcība

izpildām darbus, sasniedzot maksimālo kvalitāti, ievērojot līgumā noteikto. Risinājumiem vērsta darbība – mēs atbalstam un palīdzam viens otram. Mūsu sadarbības partneri uztver METRUM kā vienu veselu.

Reputācija

attiecību veidošana ar klientu, vēlmju izzināšana un atbilstoša pakalpojuma sniegšana. Vajadzības – mēs piepildām un mazliet pārsniedzam klienta sagaidāmo rezultātu. Drošība – klientam ir drošība par pakalpojuma izpildi un rezultāta kvalitāti.

Risinājumi

kompetence – mūsu komandā darbojas zinoši speciālisti, izglītošanās, jaunākās tendences ir darbinieka ikdiena. Ieinteresētība – mūsu komandā darbojas uz rezultātu orientēti darbinieki ar pašiniciatīvu. Rezultāts pār procesu -uz procesu optimizāciju orientēti darbinieki. Lojalitāte –ieinteresēti, atbildīgi darbinieki izvirzītām uzņēmuma vērtībām.

METRUM | skaitļos

Klienti
0 +
Pasūtījumi
0 +
Biroji
0 +
Sertificēti mērnieki un arhitekti
0 +
Robežu plāni hektāros
0 +
Topogrāfija hektāros
0 +
LIDAR un ortofoto hektāros
0 +
IT platformas
0 +

METRUM | vadība

Valdes priekšsēdētājs Maŗtiņš Trukšāns

Mārtiņš Trukšāns

Telpiskās plānošanas un mērniecības vīzijas ieviesējs METRUM. Sertificēts nekustamā īpašuma un meža īpašumu vērtētājs. Pieredze un zināšanas, kas ļauj izprast METRUM pakalpojumu nozīmīgumu klientu darījumu ķēdē.

edgars

Edgars Šīns

METRUM uzņēmuma idejas autors un vizionārs. Nekustamā īpašuma tirgus pamatu izveidotājs Latvijā, lai nodrošinātu pilna servisa nekustamā īpašuma datu iegūšanu un apsaimniekošanu, veica nozarē nebijušas pārmaiņas.

Valdes loceklsi Māris Krievs

Māris Krievs

Ģeotelpiskās informācijas datu platformu attīstības un vīzijas ieviesējs METRUM. Lai celtu nozares pakalpojumu kvalitāti, papildus darbojas asociācijās un biedrībās – larpas.lv, lkga.lv, federacija.lv, chamber.lv, latgis.lv.

Ilva Beinaroviča

Mērniecības nozare

Māra Kalvāne

Teritorijas plānošanas nozare

Normunds Ābols

Ģeotelpiskā nozare

METRUM | vēsture

Pieredze, zināšanas, viedums, ir METRUM vērtību balsts. Taču reizē, ieguldot laiku jauniešos, tos izglītojot, pieņemot praksē, vienmēr spējam būt inovatīvi un būt soli priekšā laikam sniedzot risinājumus. Esam radījuši daļu no šodienas ģeotelpiskās informācijas vides Latvijā, ieviešot jaunas metodes un tehnoloģijas, kuras pārņem gan mūsu klienti, gan arī konkurenti. METRUM tika radīts ar mērķi sniegt kvalitātīvus pakalpojumus un inovatīvus risinājumus mērniecībā un teritorijas plānošanā 2005.gadā, apvienojot kompānijā pieredzējušus un profesionālus mērniecības un teritorijas plānošanas speciālistus.

Līdz ar pirmo darbības gadu, METRUM pakalpojumus visā Latvijas teritorijā nodrošina plašs filiāļu tīkls, kas METRUM pakalpojumus un konsultācijas padara pieejamākus klientiem. Jau pirmajā darbības gadā METRUM kļūst par tirgus līderi starp mērniecības privātuzņēmumiem, apkalpojot 22% no mērniecības un teritorijas plānošanas tirgus. Turpinot strauju tehnoloģisko attīstību un inovatīvu pieeju pakalpojumu nodrošināšanai, 2006.gada nogalē SIA “Metrum”, iegādājas specializētu lidmašīnu aerofotgrāfēšanas un mērījumu veikšanai no gaisa, kā arī aerofotogrametrijas kameru Leica ADS40 un aerolāzerskeneri ALS50.

Aerofotogrmmetrijas un lāzerskenēšanas pakalpojumi tirgū tiek piedāvāti sākot ar 2007.gada lidojumu sezonu, veicot projektus Latvijas Jūras krasta līnijai, Mežu teritorijām un galvaspilsētā Rīgā. 2007.gadā, SIA “Metrum” apgrozījums sasniedza 6.314 milj EUR.

Uzņēmuma speciālisti patstāvīgi attīsta jaunus inovatīvus produktus un pakalpojumus, kas iegūti izmantojot lāzerskenēšanas un aerofotografēšanas datus, tai skaitā: lidostas gaisa šķēršļu kartes izveide, derīgo izrakteņu ieguves apjoma novērtējums karjeru monitoringam, vairāku pilsētu 3D un reljefa modeļu izveide, ortofoto karšu izstrāde. Kā pirmie LIDAR, AEROFOTO lielformāta tehnologīju ieviesēji Latvijā, bijām arī pirmie, kas šo produktu sāka pielietot pakalpojumu sniegšanā Mērniecības nozarē, izmantot bezpilota gaisa kuģi, kurš tika būvēts pēc METRUM pasūtījuma un aprīkots ar augstas izķirtspējas forokameru. Šobrīd jau tas ir kļuvis par masu produktu un to izmanto jau daudz mērniecības uzņēmumi, taču process un tehnoloģiju jaunatklājēju un ieviesēja gods pienākas METRUM.

METRUM arī pirmie ieveda Lāzerskenēšanas daudzpunktu tehnoloģiju ēku uzmērīšanai. Tā pat esam vieni no pirmajiem, kuri veic datu ieguvi mērniecības jomā, to pielāgojot BIM vajadzībām. Šobrīd ir daudz investēts un pētīts gaisa telpas datu ģenerēšanas vajadzībām, kur lielākais uzsvars tiek uzlikts uz drošību un izsekojamību, datu ticamību un drošumu. Visam jābūt “caurspīdīgam”, kad visi iesaistītie un kontrolējošās organizācijas spēj pārliecināties par datu drošību un to patiesumu. METRUM viens no pirmajiem pasaulē veica šādu datu sagatavošanu lidostas šķēršlu kartēšanai un pēc METRUM datu ievākšanas metodoloģijas un Latvijā aprobētās tehnoloģijas tika uzmērīti Kazahstānas lidostas un lidlauki, kā arī daļa Lietuvas un Armēnijas lidlauki un lidostas.

METRUM rada tehnoloģijas, un piedāvā risinājumus, kas ir ērti un pielāgojami jebkura izmēra vēlmēm. Sākot no mazdārziņa vajadzībām, bedzot ar miljons hektāru zemes apsaimniekojošu uzņēmumu. 

METRUM | kvalitāte

METRUM pakalpojumu sniegšanas procesi tiek auditēti un verificēti, atbilstoši ISO 9001 standartam kopš 10.06.2008. Auditētā joma “Teritorijas un attīstības plānošana. Fotogrammetrijas un ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) produktu izstrāde. Aeronavigācijas datu ieguve. Kadastrālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Ģeodēziskie darbi. Konsultācijas minētajās jomās.”

METRUM pakalpojumu sniegšanas procesi Aeronavigācijas datu ģenerēšanā tiek auditēti atbilstoši Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūras” audita plāniem kopš 21.04.2016. SIA “METRUM” kompetencē esošie aeronavigācijas dati ir noteikti starp SIA “METRUM” un valsts akciju sabiedrību „Latvijas gaisa satiksme” 2016.gada 8.aprīlī noslēgtajā Formālajā vienošanās Nr. VN-GSV-ANID-17/1 “Par savlaicīgu un pilnīgu aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas sniegšanu”.

METRUM | Sociālā atbildība

Neatkarīgi no projekta vai nozares, kurā tiek veikts uzdevums, METRUM ar vislielāko uzmanību attiecas gan pret apkārtējo vidi, gan pret sociālajiem noteikumiem. Jebkura darbība, neatkarīgi vai tā būtu robežplāna izveide, vai teritorijas plānojums, tiek veikta, ievērtējot ilgspējīgas attīstības principus. Lai uzlabotu ģeotelpiskās nozares vidi, METRUM ir iestājies un atbalsta organizācijas, lai sasniegtu nozares darbības kvalitātes kritērijus un atpazīstamību. 

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF)

DAIF ir izveidojusies 2013.gada pavasarī un apvieno plašu tautsaimniecības nozaru loku, kā arī valsts vadošās augstskolas un to ietvaros izveidotos pētniecības institūtus, izglītības un pētniecības iestādes. FSDI Latvia ir vienīgā nacionālā līmeņa organizācija, kas pārstāv drošības un aizsardzības sektorā strādājošos uzņēmumus un augstskolas, kuru atzinusi par sadarbības partneri Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija un Ārlietu ministrija. FSDI Latvia aktīvi sadarbojas ar valsts iestādēm, starptautiskajām organizācijām, kā arī pašmāju un citu valstu uzņēmēju nozaru organizācijām, kuras saredz perspektīvu drošības un aizsardzības sektorā.

LATVIJAS TĀLVADĪBAS GAISA KUĢU ASOCIĀCIJA (LARPAS)

LARPAS mērķis ir apvienot un koordinēt tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) nozares pārstāvjus – operatorus, ražotājus, apdrošinātājus, apmācības iestādes, pētniecības un attīstības (R&D) centrus, kā arī likumdevējus, uzraugošās instances un citas iesaistītās puses. Tas sekmē lidojumu drošuma paaugstināšanu Latvijas gaisa telpā, kā arī veicina kopējo nozares attīstību.

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA)

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) ir mērniecības nozarē strādājošo uzņēmumu apvienība, kuras darbības mērķis ir veicināt mērniecības darba vides sakārtošanu un attīstīt nozari, nodrošinot mērniecības profesionāļu, valsts un pašvaldības iestāžu un klientu veiksmīgu un efektīvu sadarbību.) ir mērniecības nozarē strādājošo uzņēmumu apvienība, kuras darbības mērķis ir veicināt mērniecības darba vides sakārtošanu un attīstīt nozari, nodrošinot mērniecības profesionāļu, valsts un pašvaldības iestāžu un klientu veiksmīgu un efektīvu sadarbību.

Latvijas ĢIS biedrība (LATGIS)

LATGIS ir sabiedriska organizācija, ko izveidojuši ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) nozarē strādājošie profesionāļi ar lielu darba pieredzi šajā jomā. Biedrības mērķis ir apvienot fiziskas un juridiskas personas, kas nodarbojas ar  sistēmu izstrādi, programmatūras piegādi, ģeotelpiskās informācijas (ĢI) ražošanu un izmantošanu profesionālā darbībā, izglītībā, ikdienā un vaļaspriekos. Biedrības uzdevumi ir popularizēt ĢIS izmantošanas iespējas un tehnoloģijas Latvijā, apzināt ģeotelpiskās informācijas lietotāju vajadzības, attīstīt ar ģeotelpisko informāciju saistītās izglītojošās programmas un pārstāvēt ĢI sektora intereses valsts un starptautiskā līmenī. Šajā organizācijā pārstāvniecība tiek nodrošināta ar METRUM meitas uzņēmumu SIA TOPO DATI.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

LTRK ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 no uzņēmēju biedrībām) – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

MĒRniecības konsulatīvā padome (MKP)

2012. gadā VZD tika izveidota Mērniecības konsultatīvā padome, kur darbojas valsts, nevalstiskā sektora un akadēmiskās vides pārstāvji. Padome tika izveidota, lai sekmētu mērniecības jomas kvalitatīvu attīstību, veicinātu valsts pārvaldes un privātā sektora viedokļu apmaiņu, veidojot vienotu izpratni par tiesību normu piemērošanu un to pilnveidošanu, ievērojot mērniecības darbu veicēju un sabiedrības tiesību intereses. No LKĢA puses pārstāv METRUM Kadastrālās mērniecības metodiskais vadītājs Ēvalds Ciematnieks.

Scroll to Top