2021-2023

Ģeogrāfisko datu pārvaldības platforma. METRUM meitas uzņēmums izstrādāja pgis.lv un tergis.lv sistēmu, kuru ietvaros iespējams veikt ģeotelpisko datu uzkrāšanu, attēlošanu un publicēšanu. 

Mērķis: visi ģeotelpiskie dati vienuviet! 

  1. Bāzes slānu dati
  2. Vektora dati
  3. Lietotāju pārvaldība
  4. Daudz funkciju vienā platformā.

Rezultāts: platforma pgis.lv, tergis.lv

2021-2022

Augsti detalizētas topogrāfiskās informācijas pārbaudes programmatūra . METRUM meitas uzņēmums izstrādāja topoweb.lv sistēmu, kuras ietvaros iespējams izmantot ADTI informācijas pārbaudi piecos līmeņos-  datu teritoriālā piederībā, datu salīdzināšana ar VZD informāciju, datu atbilstības specifikācijai pārbaude, datu loģiskā pārbaude, datu salīdzināšana ar arhīva materiāliem.

Mērķis: Augsti detalizētas topogrāfiskās informācijas pārbaudes un uzturēšanas platforma

  1. Atrod/norāda/dzēš neatļautos slāņu nosaukumus
  2. Automātiski salabo līniju, tekstu un ceļļu kļūdas
  3. Salabo “IsAnotation” vērtību cellēm, tekstiem, līnijām (pamatojoties uz VZD vēstuli), kas nodrošina datnes pārlūkošanu/rediģēšanu mērogos 1:250, 1:500 un 1:1000 ar funkciju, kura ir iestrādāta CAD programmu datnē, kuru bezmaksas nodrošina VZD
  4. Nav līniju tipa ierobežojumi (pamatojoties uz VZD vēstuli)
  5. Nav tekstu tipa ierobežojumi (pamatojoties uz VZD vēstuli)

Rezultāts: platforma topoweb.lv

2019-2020

Hiperspektrālo datu analīze, izmantojot Sentiel satelītu attēlus. METRUM meitas uzņēmums izstrādāja kmi.lv sistēmu, kuras ietvaros iespējams izmantot Sentinel datus.

LIDAR KMI

Mērķis: Sugu noteikšana ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem, no kura rezultātiem ir atkarīga, visas tālākās meža apsaimniekošanas plānošanas darbības un rezultāti. Līdz šim realizētie pētījumi parāda, ka šī uzdevuma realizēšana izmantojot, attālās zondēšanas datus ir problemātiska un, ka iegūtie rezultāti nav ar pietiekamu precizitāti, lai, balstoties tikai uz šo informāciju, būtu iespējams risināt plānošanas uzdevumus. Eiropas kosmosa aģentūras “Copernicus” programmas ietvaros 2015 gadā tika palaisti satelīti Sentinel-2a un 2017. gadā Sentinel-2b, kas nodrošina augstas izšķirtspējas multispektrālu attēlu iegūšanu un viens no to izmantošanas mērķiem ir veģetācijas, augsnes, ūdenstilpņu un jūras teritroju novērošana. Sentinel satelīti iegūst attēlus ar izšķirtspēju (pikseļa projekcijas izmēru uz zemes) no 10 līdz 60 m un 12 kanāliem, attēlu iegūšanas biežums vienam satelītam ir 10 dienas, tātad izmantojot datus no abiem satelītiem, vienu teritoriju ir iespējams apsekot ik pēc 5 dienām (retāk ņemot vērā mākoņus). Iepriekšējie pētījumi, par attālas zondēšanas datu izmantošanu parāda, ka vislabākie sugu noteikšanas rezultāti tiek iegūti strādājot ar multispektrāliem attēliem, tomēr, lai arī pētījumos iegūtie rezultāti ir gana labi to praktisko izmantošanu ierobežo datu pieejamība un iegūšanas iespējas, kuras būtu iespējams risināt izmantojot viegli pieejamus Sentinel datus.

Rezultāts: platforma kmi.lv

2015-2016

Hiperspektrālo datu analīze. LLU ERAF Hiperspektrālo datu analīze, EUR 450 000 projekts. SIA METRUM līdzfinansējums EUR 32 000. Koku sugas atpazīšana, izmantojot hiperspektrālos datus. Tehnoloģija meža taksācijas datu attālinātai noteikšanai (AMT tehnoloģija), izmantojot hiperspektrālālo sensoru un aerolāzerskenēšanas datus.

Mērķis: Izstrādāt jaunu tehnoloģiju meža taksācijas datu attālinātai noteikšanai, kuru iespējams integrēt meža inventarizācijas procesā, izmantojot hiperspektrālālo sensoru un aerolāzerskenēšanas datus.

Rezultāts: Algoritmi datu apstrādei un cirsmu sortimentu prognozēšanā.

2014-2015

LIDAR KMI uzlabošana: MNKC projekts 2014/2015, Finansējuma līgums Nr.4-02/P11, 4-06/53-P11, 1-06/19. Projekta kopējā summa EUR 264 868, atbalsts EUR 159 599. SIA METRUM ieguldījums EUR 105 269. Novērtēt LIDAR un aerofoto datu pielietošanas iespējas efektīvākai meža apsaimniekošanas plānošanai un veikt „LIDAR KMI” metodes pielietošanas iespēju izpēti cirsmu fonda sagatavošanā un sortimentu iznākumu prognozēšanā.

Izvērtēt LIDAR KMI metodes pielietošanas iespēju cirsmu fonda sagatavošanā un sortimentu iznākumu prognozēšanā. Novērtēt LIDAR un aerofoto datu pielietošanas iespējas efektīvākai meža apsaimniekošanas plānošanai. Matemātisku algoritmu izstrāde.

Parauglaukumu algoritma noteikšanas principi/algorimts, metodika

2013-2014

LIDAR KMI pamatalgoritma uzlabošana. Krievijas pilotprojekts 2013/2014. Metodikas izstrāde – ievades parametru noteikšanai. Izmaksas 92 000 000 RUB (2013.gada kurss EUR 210 000). Līgums ar Krievijas uzņēmumu par pētniecības veikšanu VeļikijNovgorod teritorijā.

Parauglaukumu algoritma noteikšanas principi/algorimts, metodika

2009-2011

LIDAR KMI – datu pielietošanas pirmsākumi . ‘’SIA METRUM jaunas meža inventarizācijas tehnoloģijas izstrāde’’ – Projekta izstrāde – 2009-2011. (2.1.prioritāte „Zinātne un inovācijas”, 2.1.2.pasākums “Inovācijas”, 2.1.2.2.aktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, 2.1.2.2.1. apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”) Projekta iesnieguma numurs: JPI/2.1.2.2.1/09/01/024, projekta līguma numurs: L-JPI-09-0073. Kopējā līguma summa – 881 324 lati (bez PVN), attiecīgi EUR 1 254 011. Līdzfinansējums no ERAF fonda – 288 302 lati, attiecīgi EUR 410 217 eiro. Kopā SIA METRUM ieguldīja pētniecībā un produkta attīstībā EUR 843 794 eiro. Pētījumā kopumā ieguldītas 43 026 darba stundas.

Jaunā tehnoloģija atrisinās galvenās meža taksācijas problēmas – vērtētāja subjektivitāte, izpildes laiks, cilvēkresursu patēriņš, izmaksas. Projekta mērķis ir izstrādāt principiāli jaunu meža inventarizācijas tehnoloģiju, kur datu ievākšana tiek nodrošināta ar speciāli aprīkota lidaparāta palīdzību, interesējošo objektu tikai pārlidojot, bet ievākto datu analīze nodrošināta ar specializētas programmatūras palīdzību.
Lai to izdarītu, vispirms tiks veikts rūpnieciskais pētījums un iegūtas jaunas zināšanas un paņēmieni, uz kuru bāzes tiks realizēta otra projekta daļa – programmatūras eksperimentālā izstrādne.
Projekta veiksmīgu realizāciju nodrošinās zinātnieku no Latvijas Lauksaimniecības universitātes līdzdalība. Datorprogramma satur datu plūsmas algoritmus un aprēķinus vienādu parametru apkopošanai pēc dotiem parauglaukumu lielumiem, metode datu ievākšanai un aprēķiniem.

2007-2009

METRUM iegūst 3.vietu konkursā “Eksporta un Inovācijas Balva 2009.” 2019.gada 4.novembrī konkursa kategorijas Inovatīvākais Produkts 2.kārtas ietvarā „Metrum” prezentēja LIAA komisijai lidlauku šķēršļu karšu izveidi ar lāzerskenēšanas metodi, kas ir jaunums visā pasaulē. Šobrīd „Metrum” ir vienīgā kompānija Eirāzijā, kas sagatavojusi tehnisko risinājumju shēmu, lai varētu veikt lidlauka apkārtnē aeronavigācijai bīstamo objektu apsekošanu, uzskaiti un kartēšanu, ievērojot Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas 14. un 15. pielikuma prasības.

Mērķis: Lidostas šķēršļu kartes izvede, metodikas izstrāde, pielietojot jaunākās iespējamās metodes – LIDAR un aerofoto datus.

Rezultāts: LIDAR tehnoloģiju izmantošana aviācijas karšu izstrādē. Metodika tika ieviesta un vēlāk Kazahstānā tika pielietota visu lidostu uzmērīšanā. Daļēji Armēnijā, Lietuvā un Latvijā.

2005-2006

METRUM | daudznozaru uzņēmums,  ar mērķi sniegt kvalitātīvus un inovatīvus risinājumus mērniecībā, teritorijas plānošanā, ģeotelpiskās informācijas iegūšanā. METRUM aktīvu darbību Latvijas tirgū uzsāka 2005.gadā, apvienojot kompānijā pieredzējušus un profesionālus mērniecības, teritorijas plānošanas un ģeotelpiskās informācijas speciālistus. Tika iegādāta Lāzerskenēšanas un aerofotogrāfijas aparatūra, lidmašīna Pilatus PC6.

2005.gadā ievedām jaunākā tipa – līdz šim Latvijā neizmantota ADS tipa kameras aerofoto iegūšanai, galvenā atšķirība, ka bildes tiek uzņemtas līdzīgi kā skenēšana – kad viena bilde ir līdz pat 20 kilometriem garumā. Atšķirība no Frame (rāmja) kamerām, datu apstrādes ātrums un kvalitāte meža apvidū.

Scroll to Top