Kalvis - Jūsu partneris kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem

Klientiem, kuru darbība ir saistīta ar zemes īpašumiem, ikdiena var būt piestātināta ar dažādiem sarežģītiem jautājumiem saistībā ar mērniecību. Tāpēc es cenšos būt tas pirmais speciālists, pie kura šādiem klientiem vērsties! Neatkarīgi vai īpašumi atrodas Latgalē, Vidzemē, Zemgalē vai Kurzemē es atradīšu labākos METRUM komandas mērniekus attiecīgajam darbam! Apvidū atjaunot izzudušas robežas, atdalīt mežu no lauksaimniecības zemes vai konsultācija par nepieciešamiem darbiem, lai sasniegtu vajadzīgo rezultātu, ir mana un visa METRUM sertificēto mērnieku komandas specialitāte.

Mēs zinām cik laikietilpīgi un niansēm piesātināti šie darbi ir, tāpēc dodam iespēju mūsu klientiem uzdot mums arī apjomīgus darbu uzdevumus. METRUM sertificēto mērnieku komanda ir liela un jaudīga, kura spēj izpildīt apjomīgus darbus, tāpēc sazinies ar mani un dod zināt, kā varam palīdzēt!

contact information in QR code

Kalvis Ķikuts

Kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu vadītājs korporatīviem klientiem

Head of Corporate Services of Cadastral Surveying

Jelgavas biroja vadītājs, sertificēts mērnieks

+371 26119726,

kalvis.kikuts@metrum.lv
www.metrum.lv

Scroll to Top