Māra - izcila profesionāle ar bagātu pieredzi teritorijas attīstības plānošanas un arhitektūras jomā.

Māra Kalvāne ir izcila profesionāle ar bagātu pieredzi teritorijas attīstības plānošanas un arhitektūras jomā. Viņa strādā SIA “METRUM” kopš 2006. gada, sākotnēji kā plānošanas projektu vadītāja, bet kopš 2014. gada kā Teritorijas attīstības plānošanas nozares vadītāja. Māra Kalvāne ir Latvijas Arhitektu savienības biedrs un  sertificēts arhitekts.

Profesionālā pieredze

Māra Kalvāne ir veiksmīgi vadījusi un īstenojusi dažādus teritorijas attīstības plānošanas projektus gan Rīgā un Jūrmalā, gan citās Latvijas pilsētās un novados. Viņa ir izstrādājusi detālplānojumus, lokālplānojumus un teritorijas plānojumus, kā arī piedalījusies dažādu līmeņu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, programmu, vides politikas, stratēģiskās ietekmes uz vidi un citos projektos.

Viņas darba pieredze ietver arī nozīmīgus projektus, piemēram:

  • Dalība Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģionu attīstības un izpētes projektos
  • Konsultācijas un atsevišķu projektu izstrāde Latvijai nozīmīgu transporta būvju un teritoriju attīstībai – lidostas Rīga un Rīgas brīvostas  teritorijām, kā arī Rail Baltic projekta attīstībai Latvijā
  • Saldus, Saulkrastu, Ikšķiles, Mārupes, Siguldas, Jūrmalas u.c. pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrāde
  • Lokālplānojumu un tematisko plānojumu izstrāde, piemēram Zaķusalas dienvidu daļas attīstība Rīgā un velosatiksmes attīstība Jūrmalā
  • Projekti, kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību – Turaidas muzejrezervātam, Kuldīgas vecpilsētai, Saldus un Ogres vēsturiskajam centram, plānotās attīstības un apbūves ietekmes uz UNESCO vērtēšana Rīgā un Kuldīgā.
  • Augstas detalizācijas un sarežģītu detālplānojumu izstrāde dažādām vietām galvenokārt Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā.

Ieguldījums izglītībā

Māra Kalvāne ir ieguvusi arhitekta izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē un mākslinieka-meistara kvalifikāciju Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā. Viņa regulāri piedalās profesionālās pilnveides semināros un programmās, lai uzturētu augsto profesionālo līmeni un iepazītos ar jaunākajām tendencēm un metodēm teritorijas plānošanā, arhitektūrā un vides dizainā. Māra Kalvāne ir piedalījusies dažādu arhitektūras metu konkursu žurijās, sniedzot savu profesionālo ieguldījumu un vērtējumu teritorijas attīstības plānošanas un pilsētbūvniecības jomā.

Izglītība un profesionālā pilnveide

Papildus profesionālajam darbam, Māra Kalvāne aktīvi piedalās jauno speciālistu izglītošanā. Viņa ir lektore Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, kur gan lasa lekcijas, gan vada kursa darbus Teritorijas plānošanas maģistratūras programmā.

Māra Kalvāne
  • Māra par savu darbu:

    “Man ir liels gandarījums strādāt pie projektiem, kas ietekmē pilsētu un ciemu attīstību, nodrošina jaunu investīciju piesaisti un biznesa attīstību, kā arī uzlabo dzīves kvalitāti Latvijas iedzīvotājiem. Katra projekta izaicinājums un iespēja sniedz man jaunu pieredzi un zināšanas, kuras varu pielietot nākotnes darbos.”

contact information in QR code

Māra Kalvāne

Teritorijas attīstības plānošanas nozares vadītāja

+371 27014811,

mara.kalvane@metrum.lv
www.metrum.lv

Scroll to Top